Website Policy : นโยบายเว็บไซต์

Website Policy : นโยบายเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ BZTSuperStore เราเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์ ซื้อขายสินค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างและข้อตกลงอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เราจะอาจเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งข้อตกลงนี้หากมีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ เนื่องจากไม่สามารถทำการแจ้งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อตกลงการใช้ฉบับล่าสุดคือข้อความของหน้าเพจนี้ล่าสุด นอกจากนั้นข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการนำมาพิจารณาก่อน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือมีปัญหาในรายละเอียดของสิ่งที่ใช้ในการอธิบายและข้อมูลจากเว็บไซต์ BZTSuperStore ที่เกิดเนื่องจาการใช้เว็บไซต์นี้

1. บริการของเว็บไซต์ BZTSuperStore

การเข้าใช้เว็บไซต์BZTSuperStoreเป็นต้องมีการต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บบราวเซอร์ บนระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Microsoft Window, Andriod, IOS, Linux ...และอื่นๆ BZTSuperStoreให้บริการข้อมูลประเภท เช่น ข้อมูลที่ตั้งสถานที่เกี่ยวกับสนามกีฬา และศูนย์ออกกำลังกาย โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาการบริการ ยกเลิกหรือโอนถ่ายเนื้อหาไปยังบริการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2. การรับประกันการจัดการและข้อมูลระบบ

BZTSuperStoreยินยอมให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถสืบค้นและดูข้อมูลได้ แต่ไม่รับประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ, ความน่าเชื่อถือของระบบและผลการเชื่อมต่อBZTSuperStore ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์BZTSuperStore

BZTSuperStoreไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อเรื่องต่อไปนี้

1.บริการจะทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์พึงพอใจ

2.ความไม่สะดวกหรือความผิดพลาดในการใช้บริการ

3.ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล

4.บริการหรือผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ BZTSuperStore จะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การใช้บริการเว็บไซต์BZTSuperStoreจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดหรือขัดต่อกฏระเบียบสังคมและคุณธรรม เราจะทำการตรวจสอบบริการนั้นทันทีที่ได้รับการแจ้ง และเมื่อได้รับการตัดสินว่าจำเป็นต้องแก้ไข เราจะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการขอ หากว่าพิจารณาว่ามีความจำ จะทำการลบข้อมูลนั้นๆ และอาจหยุดให้บริการสำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องนั้น

4. การใช้ลิงค์ต่างๆที่เชื่อมต่อไปยังภายนอก

เว็บไซต์BZTSuperStoreมีลิงค์ต่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์BZTSuperStore และเราไม่สามารถรับผิดชอบความขัดข้องใดๆ อันเนื่องจากเนื้อหาเหล่านั้นของผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกนั้น

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเพจ ในกรณีที่เป็นลิงก์จากเว็บไซต์ประเภทดังต่อไปนี้

– เว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ หรือกฏหมายของต่างประเทศ

– เว็บไซต์ที่มีการหมิ่นประมาทเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว

– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว

– เว็บไซต์ที่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าว

– เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและหลักความเหมาะสม

– เว็บไซต์ที่อาจชักนำไปในทางที่ผิดหรือทำให้ผู้เข้าชมเว็บตัดสินผิดพลาด

นโยบายโปรแกรมตัวแทน หรือการส่งต่อลิ้งค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังเว็บไซต์อื่น

อันเนื่องด้วยเว็บไซต์BZTSuperStore มีส่วนของการส่งต่อการเชื่อมโยงข้อมูลโดย ลิ้งค์ ไปสู่เว็บไซต์ภายนอกโดยอาจจะเป็นเว็บไซต์พันธมิตร ซึ่งการส่งต่อข้อมูลนั้นจะเป็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งทางเว็บไซต์ BZTSuperStore ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาด เสียหาย หรือความไม่พอใจ ในขั้นตอนหลังจากผู้ใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงลิ้งค์ออกไปภายนอกแล้ว เพราะเป็นระบบของเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งนอกเหนือจากความควบคุมของเรา

5. นโยบายการนำข้อมูล Feed ข่าวที่มาจากเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์BZTSuperStoreมีการนำข้อมูลฟีดข่าว หรือ RSS Feed จากเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูล Rss Feed จากเว็บไซต์ภายนอกซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นของเว็บไซต์ที่ให้บริการนั้นๆ ทางเราเป็นเพียงผู้นำเสนอ Feedข่าวนั้นในลักษณะที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากฟีดข่าวนั้นมีลักษณะผิดกฏหมาย หรือหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม หรือมีข้อความที่สร้างความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับผู้ใด

See More Fashion Products on Our Affiliate Partner

  • Pomelo Fashion
  • 24S.com Fashion
  • Cotton:on Fashion
  • Zoya Fashion
  • Swarovski Fashion
  • Poney Fashion
  • Charles & Keith Fashion

Newsletter

Follow us .

View My Stats